Tjänster

PEC är ett komplett Outsourcingföretag  med inriktning på CRM (Customer Relationship Management). Vi är kontaktytan mellan våra uppdragsgivare och dess kunder. Vi hjälper våra kunder med de delar som inte rör uppdragsgivarens kärnverksamhet.

Våra specialområden rör allt som innebär kontakt med kunden, men vi kan även via vårt nätverk av samarbetspartner erbjuda allt från personaluthyrning till logistiklösningar.

Inbound

Outbound