Inbound/Kundservice

Vi kan ta hand om hela eller delar av kundservicen, support, ordermottagning etc.

Vi har utvecklat en modell för Säljande Kundtjänst, där vi tar hand om hela eller delar av kundservicen, support, ordermottagning etc. och kombinerar det med merförsäljning, antichurn och outboundförsäljning. Du som uppdragsgivare vidarekopplar din telefonitrafik till vår växel. Därefter hanterar vi samtalen som om vi skulle sitta i era lokaler.

Du som uppdragsgivare får statistik på besvarade samtal, kötider etc. Merförsäljning och antichurn ser vi alltid som en naturlig del i en inbound-kundtjänst. Du som uppdragsgivare ska uppleva att du har förändrat din kundservice från att vara ett ”cost-center” till att vara ett ”proffit-center”.

Kompetent och välutbildad personal är något som vi garanterar

Kontakta oss på

0550-791100 eller info@pec.se för mer information